Kvalitet, miljö och Arbetsmiljö

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.

 

KVALITETSPOLICY:

AB Körners Mek. Verkstad skall genom var och en av de anställda tillgodose kundens kvalitetskrav beträffande produkten.

Förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar samt kompetent och engagerad personal ingår i vår strävan att ”göra jobbet rätt” första gången.

En hög tekniknivå och modern maskinpark tillsammans med kvalificerade leverantörer och samarbetspartners skall hjälpa oss i vårt arbete.

 

MILJÖPOLICY:

Vi strävar efter ständiga förbättringar i miljöarbetet för att förebygga miljömässiga föroreningar och onödiga belastningar. Där så är möjligt används material och produkter med syfte att minska negativ miljöpåverkan.

Alla utför ett praktiskt miljöarbetet genom att källsortera avfall, utnyttja energi effektivt samt i möjligaste mån återanvända material.

Vi följer gällande miljölagstiftning, förordningar och andra krav samt anpassar verksamheten för att uppnå miljömål.

 

ARBETSMILJÖPOLICY:

Vi erbjuder alla anställda en jämställd, säker och stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig utveckling, medinflytande och påverkan av arbetsmiljön.

Risker för olycksfall och skador (fysiska/psykiska) åtgärdas där det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och arbetsmiljömässigt motiverat, så att de varken på kort eller lång sikt orsakar sjukdom eller ohälsa.

Vi följer gällande lagstiftning, föreskrifter och andra relevanta krav.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår